Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА ОЦК АД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО Е 1.596 МЛН. ЛВ.

За деветте месеца на 2006 г. нетните приходи от продажби на Оловно-цинков комплекс АД, Кърджали отбелязаха почти двойно увеличение в сравнение с година по-рано и достигнаха 102.5 млн. лева. Добрият резултат се дължи на увеличеното производство на цинк, сярна киселина и кадмий, но най-вече на по-високите цени на цветните метали от началото на тази година. Това става ясно от публикувания финансов отчет на дружеството на БФБ-София. За разглеждания период неконсолидираната печалба на компанията възлиза на 1.597 млн. лв. в сравнение със загубата от 4.579 млн. лв. година по-рано. През настоящото деветмесечие 76% от продукцията на металургичното предприятие е била за износ.
В началото на октомври стана ясно, че е подписан договор между ОЦК АД и испанското дружество Asturiana de Zinc за предоставяне на ноу-хау, инженеринг и оборудване за нов електролитен цех в Кърджали на стойност 11.5 млн. евро., с пусков срок септември 2008 година.
До 8 ноември важи търговото предложение от Интертръст ЕАД за изкупуване на 115 308 акции от миноритарните акционери на ОЦК на цена от 16.50 лв. за акция. В момента Интертръст ЕАД притежава 8 298 052 акции от предприятието, представляващи 98.63% от капитала на дружеството. Мажоритарният собственик не възнамерява да отписва дружеството от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във