Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА МОМИНА КРЕПОСТ АД КЪМ 30 ЮНИ Е 30 ХИЛ. ЛЕВА

Неконсолидираната печалба на Момина крепост АД, Велико Търново, за полугодието нарасна до 30 хил. лв. при печалба за същия период на 2005 г. в размер на 2 хил. лева. Нетните приходи от продажби са намалели до 2.972 млн. лв., като година по-рано те са били 3.023 млн. лв., а разходите по икономически елементи са се повишавали с 6 на сто до 2.96 млн. лева. Момина крепост има дългосрочно задължение през периода към ТБ Алианц България АД, което възлиза на 585 хил. лв. по отпуснат инвестиционен кредит за 650 хил. долара за срок от пет години. Основни акционери в дружеството са Индустриален холдинг Доверие АД с дял от 20.16%, Хидроизомат АД с 20.26% и Дунав АД, Русе, с 16.92 процента. Основният капитал към 30 юни възлиза на 282 хил. лв. Предметът на дейност на Момина крепост АД е разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина.
Момина крепост АД беше на печалба след облагане с данъци и през първото тримесечие на 2006 г. - 11 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във