Банкеръ Daily

Новини

Печалбата на Медийни Системи - Стара Загора за 2010 г. остава в резервите

Печалбата на Медийни Системи АД - Стара Загора (5MS) за 2010 г., в размер на 336 хил. лв., да остане неразпределена и да не се гласува дивидент за акционерите, предлагат мениджърите на дружеството в писмените материали за общото събрание, което ще се състои на 29 юни. Това ще стане, ако се приемат доклада за дейността на фирмата, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Драгомир Ганев - председател на борда, Димитър Георгиев - изпълнителен директор, и Пламен Петков, от отговорност за дейността им през изминалата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 15 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 юни.
Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим всеки работен ден и на електронната страница на Медийни системи АД – www.mediasys-bg.com
Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание е 3 499 971, като всяка една от тях дава право на един глас.
Основаната в Стара Загора фирма Медийни Системи АД произвежда DVD и CD оптични дискове със запис. Тя предлага DVD и CD мастеринг, реплициране, печат на картинката върху диска, както и гъвкави решения за пакетиране на готовата продукция.
Производственият капацитет на фирмата е за 2.4 млн. DVD и 700 хил. CD месечно, а той се изпълнява от над 50 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във