Банкеръ Daily

Новини

Печалбата на Корадо-България скача с 20% през 2010 година

Фирмата за производство и търговия с котли, турбини и радиатори Корадо - България АД - Стражица (4KX) подобрява финансовите си резултати през 2010 г., като реализира с 20% по-висока печалба до 768 хил. лева. Печалба на акция е 0.47 лв. за акция, показват данните в одитирания отчет.
Общите приходи на дружеството са 13.737 млн. лв., или с 6.13% повече спрямо 2009-а. Нетните приходи от продажби са в размер на 13.732 млн. лв. и представляват 99.96% от всички приходи на предприятието. Спрямо 2009-а те се увеличават с 6.10 процента. Оперативните разходи на фирмата обаче също нарастват - с 5.75%, на годишна база до 12.912 млн. лева.
Корадо - България увеличава със 17.04% собствения си капитал и в края на декември той вече е в размер на 5.274 млн. лева.
Чешкото дружество Корадо, което е мажоритарен акционер в предприятието, е сред първите световни производители на стоманени отоплителни тела. Качеството на отоплителните й тела е познато на вече 25 млн. клиенти по цял свят.
Корадо контролира 98% от общия капитал на фирмата от Стражица. Останалите книжа с право на глас се държат от група физически лица (1.021%, други юридически лица (0.534%) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (0.25%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във