Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА Е 3.66 МЛН. ЛВ.

Бившият приватизационен фонд Индустриален капитал холдинг АД реализира положителен финансов резултат към третото тримесечие на 2006 г. в размер на 3.66 млн. лв. спрямо 280 хил. лв. година по-рано, показва неконсолидираният отчет, представен в БФБ-София. Високият резултат се дължи на ръста на финансовите активи от 4.38 млн. до 7.68 млн. лв., в резултат на осъществените увеличения на капитала на дъщерните му дружества Емка АД и М+С Хидравлик АД. Приходите от дивиденти за холдинга към края на деветте месеца са 449 хил. лева. Разходи за дейността на групата намаляват до 177 хил. лв. в сравнение с 200 хил. лв. за съответния период на 2005 година. Основният капитал възлиза на 1.94 млн. лв., разпределени в 1 943 995 акции, всяка с номинал от 1 лев. Към 30 септември холдинговото дружество притежава дялови участия в девет дружества - Силома АД (92%), ЗАИ АД (47%), Руболт АД (50%), Емка АД (33%), М+С Хидравлик (22%), ЗММ Металик АД (18%), Фурнир АД (15%), Хюндай Хеви Индъстрис СО АД(1%) и Балкарс консорциум ООД (8%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във