Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ ЗА ПОЛУГОДИЕТО Е 843 ХИЛ. ЛВ.

Енергоремонт Холдинг АД е повишил печалбата си за първите шест месеца на годината до 843 хил. лева в сравнение със 784 хил. лв. година по-рано, според неконсолидиран междинен отчет на дружеството, публикуван от БФБ-София. Приходите от дейността на дружеството се понижават до 6.95 млн. лв. за периода от 7.79 млн. лв. година по-рано, като причината е в спада на приходите от основна дейност. Спад има и при разходите на дружеството, които намаляват до 6.1 млн. лева от 7 млн. лева за първото полугодие на 2005 година. За първото тримесечие на тази година печалбата на холдинга беше 363 хил. лева. Акционерите в Енергоремонт Холдинг са шест юридически и осем физически лица, като с най-голям дял са Миления 77 ЕООД с 33.46%, Конвенционални енергийни системи АД с 32.39% и Българска Енергетика с 31.73 процента. Компанията не разпределя дивидент за 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във