Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА ЕЛЕКТРОПРОЕКТ - ИНЖЕНЕРИНГ ОТИВА ЗА ДИВИДЕНТИ

Електропроект - инженеринг АД, София свиква общо събрание на акционерите си на 15 август, става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще обсъди доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за 2008 г. и одиторския доклад от проверката му, както и начина за за разпределение на печалбата за миналата година. Проектът за решение предвижда тя да се разпредели като дивидент.
Акционерите ще вземат решение и по предложението за освобождаване от отговорност всички членове на борда - Георги Тодоров Шаров - изпълнителен директор, Татяна Иванова Илева и Огнян Гаврилов Гаврилов, за дейността им през 2008 година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 29 август на същото място и при същия дневен ред.
Фирмата е специализирана в извършване на инжинерингова дейност в областта на електрониката и електротехниката, машиностроенето, комунално-битовата сфера, проектантски услуги, както и търговска дейност в страната и чужбина.
Елприват ООД - София държи 33.017% BGR от капитала , а останалите акции с право на глас са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във