Банкеръ Daily

Новини

ПЕЧАЛБАТА НА БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ОСТАВА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА

Булгар Чех Инвест Холдинг АД - Смолян ще задели 2242.29 лв. от печалбата на дружеството за 2008 г., която е в размер на 22 422.94 лв., за фонд Резервен, а останалите 20 180.65 лв. се разпределят като Неразпределена печалба.
Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Общото събрание е гласувало за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през 2008 г., както и всички предложени промени в устава на бившия приватизационен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във