Банкеръ Daily

Новини

ПДНГ ПРОДАДЕ 25% ОТ ДЯЛОВЕТЕ В ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 29 юни, сключен между Проучване и добив на нефт и газ АД - продавач, и Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД - купувач, Проучване и добив на нефт и газ АД, като собственик на 75% от капитала на Парк Билд ООД, продава на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД - 20 612 дяла от капитала на дружеството за сумата от 2 061 200 лева.
След сделката, Проучване и добив на нефт и газ АД притежава вече 41 225 дружествени дяла, представляващи 50% от капитала на Парк Билд ООД, което се занимава с проектиране, строителство и продажба на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във