Банкеръ Daily

Новини

Парламентът ще разглежда промени в Здравната каса

В поредно извънредно заседание на парламентаnbsp;nbsp; депутатите ще гласуват промени в структурата на НЗОК. Промените са заложени в Закона за здравното осигуряване, внесени от депутата от Коалиция за България Емил Райнов. Законопроектът предвижда промени в системата на органите на управление на касата. Вместо двустепенната система от Надзорен съвет и управител, касата ще се управлява от Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор. С промените се цели възстановяване на обществения характер на здравната каса.


Друго предложение е служителите в Централното управление на НЗОК и в РЗОК да заемат длъжности по трудово правоотношение, а не по служебно, по каквото правоотношение работят служителите в институциите от държавната администрация, които подпомагат органите на държавната власт. Заложено е и разширяване на обхвата на видовете изпълнители на медицинска помощ с цел избягване отчитане на дейност, която не е извършена.


В програмата на парламента е предвидено и обсъждане на първо четене на промените в Кодекса за социално осигуряване; първо четене на промените в Закона за рибарството и аквакултурите; второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Предстои депутатите да гласуват повторно и оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г., върнат с Указ на Президента на Републиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във