Банкеръ Daily

Новини

Парламентът прие правила за избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание

Парламентът прие процедурни правила за издигане и избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. Комисията по правни въпроси предлага изборът на двамата съдии в Конституционния съд от квотата на парламента да се състои на 31 октомври.


Предложенията за кандидати се правят от народни представители от 27 септември до 10 октомври 2012 година. Те трябва да са придружени с писмени мотиви. Предложенията и документите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в Интернет страницата на Народното събрание.


Кандидатите ще бъдат публично изслушани от Комисията по правни въпроси към Народното събрание на открито заседание, пряко излъчвано в Интернет чрез специализирания тематичен сайт на парламента. Гласуването на кандидатурите в парламента ще се извърши явно чрез компютъризираната система за гласуване. За избрани ще се смятат тези двама кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. Заседанието ще бъде излъчено пряко по БНТ, БНР и в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет-страницата на парламента.


В случай, че повече от двама кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите с най-малък равен брой гласове се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание, се считат тези, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във