Банкеръ Daily

Новини

Парламентът прие на второ четене промени в Административнопроцесуалния кодекс

Парламентът прие на второ четене промени в Административнопроцесуалния кодекс. Депутатите записаха, че когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно, ВАС не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество. Когато основанието за отмяна налага това, ВАС - след като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание, и ако е необходимо, събира нови доказателства. Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отказите за издаването им могат да се обжалват пред районния съд, решиха депутатите. Изключение правят само отказите, издадени от министъра на земеделието и храните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във