Банкеръ Daily

Новини

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, внесени от депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ Десислава Танова, Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов. Целта на законопроекта е усъвършенстване на правния режим за разпределение на ползването на земеделските земи. Предвижда се сключването на споразумение за ползване на земеделските земи да се ръководи от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция Земеделие, а не от кмета на общината, както досега. В състава на комисията ще се включват, освен представителите на местната власт, и представители на областната дирекция Земеделие.
По този начин дейността по сключването на споразумението за ползване, както и при липса на споразумение, ще се извършва преимуществено с участие на служители на структурите на Министерството на земеделието и храните, посочват вносителите. Те се мотивират с това, че информацията за собствениците и ползвателите на земеделските земи се намира в общинските служби по земеделие, както и че се създава по-голяма възможност за вземане на правилни оперативни решения при разпределение на ползването. Оптимизират се и сроковете за сключване на споразуменията, като се съобразяват с агротехническите срокове.
Проектът предвижда възстановяване на компетентността на областните управители да издават актове за държавна собственост върху застроени и прилежащи площи и за свободните от застрояване парцели от бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации. С наличието на акт за държавна собственост е обвързана правната възможност, а оттам и цялостната административна дейност, за извършване на процедурите за придобиване на собственост върху посочените държавни земи, от правоимащи лица или чрез търг, отбелязват вносителите.
С връщането на компетентността на областните управители да издават актовете за държавна собственост се създават условия за по-добра динамика на процедурите за придобиване на собственост върху застроени и прилежащи площи в стопанските дворове, се посочва в мотивите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във