Банкеръ Daily

Новини

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица

Когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, дължимият авансов данък да се удържа от него, предвиждат промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица, приети на първо четене от парламента. Така авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество ще се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения. Целта е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, посочват в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България. Тези юрисдикции са посочени в измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари, посочва вносителят. За улесняване на данъчно задължените лица се предвижда за доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди, платецът на дохода да издава служебна бележка. Според вносителят в практиката е установено, че данъчно задължените се затрудняват при декларирането заради неяснота за размера на този вид доход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във