Банкеръ Daily

Новини

Парламентът прие инвестициите в науката да достигнат 1.5 от БВП през 2020 година

Повишаване на инвестициите в науката и технологиите до 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт до 2020 г. предвижда Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, приета от парламента. Вносител е Министерският съвет. Необходимите средства от държавния бюджет за финансовото осигуряване на приоритетите ще бъдат разчетени в тригодишната бюджетна прогноза и планирани в бюджета на първостепенните разпоредители за съответната година. Целта е подпомагане на българската наука, за да стане тя фактор за развитие на икономиката на база иновации. Сред другите основни акценти в стратегията е определяне на приоритетни научни области (биотехнологии, енергия, транспорт, информационни технологии, културно наследство), създаване на привлекателни условия за научна кариера и квалификация, устойчива връзка образование-наука-бизнес, както и ефективна система за оценка на научноизследователската дейност. Въз основа са стратегията ще бъдат изготвени планове за действие, в които ще залегнат и конкретни мерки. Сред очакваните резултати е развитие на съвременни центрове за провеждане на конкурентоспособни научни изследвания, е посочил вносителят. С документа се въвеждат и някои стойностни индикатори за измерване на крайните резултати - разходи за научни изследвания като процент от БВП, процент от структурните фондове за подкрепа на изследователската и развойна дейност, както и процент от публичните средства за наука, влагани в приоритетни области. Стратегията е резултат на макроикономически и на секторен анализ, всички приоритети в нея са одобрени от министерствата на икономиката, на образованието и на финансите, защити документът просветният министър Сергей Игнатов. Той приема стремежа на академичната общност да види своята сфера, включена в стратегията, но подчерта, че целите й са насочени към обществото и човека, така че няма да има пренебрегнати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във