Банкеръ Daily

Новини

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРЕОБРАЗУВА ФОНД РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЕНЦИЯ

Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” се преобразува в Национална агенция “Пътна инфраструктура” (НАПИ) към Министерски съвет. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в Закона за пътищата. Агенцията ще се ръководи от изпълнителен директор, който ще има двама заместници. Те ще се назначават и освобождават от премиера. Създава се и Надзорен съвет, който ще одобрява бюджета на агенцията и ще контролира разходите по управление и поддържане на републиканските пътища. Той ще се състои от петима членове, с мандат от 5 години. Надзорниците ще се одобряват и освобождават по предложение на министър-председателя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във