Банкеръ Daily

Новини

Параходство БРП поема задължение на Варнафери

За сключване на анекс към договор за поръчителство между ЦКБ АД, от една страна, и Параходство Българско речно плаване АД - Русе и Параходство Български морски флот АД - Варна, от друга страна (като съпоръчители), гласува общото събрание на акционерите на речното корабоплаване на 27 август. Става въпрос за поемане на задължение в размер на 13 902 775.20 щ.д. солидарно с дъщерното им дружеството Варнафери ООД - Варна. С това се обезпечава договор за банков кредит от 8 ноември миналата година и анексите към него, сключени между банката и Варнафери ООД.


Акционерите са овластили Управителния съвет и изпълнителния член на Параходство Българско речно плаване АД по своя преценка да договарят условия по сделката, за които общото събрание не се е произнесло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във