Банкеръ Daily

Новини

Панчев внесе законопроекта за пушенето

Следва да се потърси балансиран подход, при разработването и въвеждането на ефективна регулаторна рамка в областта на тютюнопушенето на обществени места, която да отговаря и на икономическите потребности на бизнеса в контекста на световната финансова криза. Това каза депутатът от левицата Спас Панчев при представянето на мотивите на внесения от него законопроект.


Влизането в сила на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2012 г. постави ресторантьорския и хотелиерски бранш в изключително затруднено финансово положение. По данни на представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БАХА) в следствие на тежката икономическа криза и пълната забрана за тютюнопушене, бизнесът отбелязва спад в оборота, особено през зимните месеци (2012-2013 г.), между 50 и 70% в зависимост от големината на населеното място. От друга страна, поради занижените приходи в бранша, за периода от влизането в сила на забраната до момента, редица заведения или прекратяват дейността си, или са принудени да сведат до минимум броя на работните места с цел икономииrdquo;, заяви Панчев.


Въпреки стремежа на Европа за ограничаване на тютюнопушенето, в редица държави ndash; членки на Европейския съюз като Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Испания, Португалия и Германия се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения и при стриктно спазване на определени изискванияrdquo;, каза депутатът.


bdquo;Със законопроекта се предлага въвеждане на изключения от общата забрана като тютюнопушене ще се допуска в обособени самостоятелни помещения в залите за консумация на място в заведенията за хранене и развлечения, а в игралните зали, игралните казина и заведенията с изяло нощен режим на работа ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от обособяване на самостоятелни помещения.Предвижда се въвеждането на задължение за собствениците на заведения или обекти, в които се допуска тютюнопушене да уведомяват за това съответната Регионална здравна инспекция, заяви депутатът.


Предлагаме средствата от приходите от осъществяване на контрола по спазване на забраната и ограниченията за тютюнопушене да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България. Предвижда се в наредба, издадена от Министерски съвет, да бъдат регламентирани условията и реда, техническите характеристики и изисквания за вентилация и начина на обозначаване за помещенията, в които се допуска тютюнопушенеrdquo;, каза още Панчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във