Банкеръ Daily

Новини

ПАК ПРОБЛЕМИ СЪС СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА АРМИЯТА

Бавим стандартизацията на армия по критериите на НАТО. Това констатира докладът на правителството за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 г., който бе обсъден от ресорната парламентарна комисия на 5 юни. Общо 13 армейски формирования от декларираните 16 са покрили всички критерии на Алианса през миналата година. Три подразделения не са получили сертификат поради... липсата на средства да им бъдат закупени необходимото въоръжение, техника и материални средства.
Какво представлява стандартизацията на НАТО? Толкова ли е важна тя за армията ни? Става дума за цялата система на регистрация и маркировка на единиците бойна техника, наименованието на частите, съединенията и техните подразделения, въвеждането на единна комуникационна система и още редица по-малки компоненти, без които на бойното поле въоръжените ни сили ще бъдат възприети от силите на НАТО като вражески. Стандартизацията е един от утвърдените фактори на оперативната съвместимост. Без нея ефективността при провеждане на многонационални операции е немислима. Тя позволява и по-ефикасно използване на финансовите ресурси. Чрез нея в Брюксел получават пълна картина на военните ни възможности и оценяват по-точно нуждите ни от финансиране по линия на НАТО. Според военни експерти ако стандартизацията на армията ни бе напълно завършена, Алиансът щеше да ни отпусне за 2008 г. не 70 млн. лв., а с 30% повече. Анализите от участието на български подразделения в операции на НАТО и ЕС нееднократно потвърждават, че стандартизацията е особено необходима, за да се посрещат адекватно предизвикателствата на бързо променящата се военностратегическа обстановка и при нужда да се изпратят спешно военни сили в горещите точки на планета.
Според доклада за състоянието на отбраната и въоръжените ни сили през 2007 г. слабостите при подготовката и провеждането на сертификацията са свързани основно с три компонента: достигането на необходимото ниво на оперативна съвместимост по отношение на системите за командване и управление, недостатъчно владеене на английски език от личния състав и не на последно място - липсата на модерни въоръжение и екипировка.
По всичко изглежда, че решаването на изброените проблеми не е само от компетенцията на дирекция Военна стандартизация, качество и кодификация, а и на цялото професионално и политическо ръководство на Министерството на отбраната. Какви са най неотложните задачи за решаване в тази посока.
Не е тайна, че българските военни масово не владеят английски език. Това е основен проблем не само за сертифицирането на подразделенията, но и при формиране на задгранични мисии. Ето защо отбранителното ведомство трябва целенасочено да започне работа за ограмотяването на личния състав с езика на Шекспир. Оправдания от типа, че това е личен ангажимент на всеки военен, вече не минават. След като министърът на държавната администрация Николай Василев осигури безплатни курсове по английски за чиновниците от всички нива, то нищо не пречи и военният министър да приложи този модел във войската. И това трябва да стане в ускорени темпове, тъй като от щабквартирата на НАТО ни притиска заради сроковете за приключване на сертификацията в армията.
И проблемът с остарялото ни въоръжение и екипировка не е от вчера. В поделенията все още масово се ползват съветски калашници, бронетранспортьори и гаубици, които не отговарят на стандартите на НАТО. Подмяната им с по-ново поколение западни аналози е скъп и тромав процес за страна, която отделя за отбрана едва 2.1 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). И тук основното оправдание са липсата на средства, бавното изпълнение на договорите за доставка и за модернизиране. И докато в търговете се допускат предимно чуждестранни фирми, в същото време българската отбранителна индустрия бележи подем. Само през миналата година нашите военни фирми са изнесли продукция на стойност 180 млн. евро, а това е съпоставимо с обемите на износ от преди 20 г., когато годишните приходи са били между 200 и 300 милиона долара. Нещо повече. Само за първите първите четири месеца на тази година са издадени разрешителни за износ на български оръжие, боеприпаси и друга военна продукция на стойност 120 милиона евро. Военнопромишленият ни комплекс продава успешно в Северна Африка, Европа и САЩ, но не и в България. Защо? Отговаря се, че повечето от оръжейната ни продукция не отговаря на стандартите на НАТО. А истината не е точно такава. Немалко от фирмите успяха да пренастроят производството си така, че да задоволява и пазарите на държавите от Алианса.
За да се постигнат оперативна съвместимост, системите ни за командване и управление трябва да се реформират изцяло по стандартите на НАТО. Процесът е скъп и продължителен. В ход е доставката на нова комуникационна система за войската, която трябва да реши тези слабости. Поне в този аспект вече се прави нещо смислено.
Министерството на отбраната ясно съзнава, че ако не се справи с проблемите, спъващи сертифицирането на войската, от Брюксел ще ни издърпат ушите. В тази връзка преодоляването на слабостите е записано като основен приоритет през 2008 г. за ведомството на министър Николай Цонев.
Николай Минков

Facebook logo
Бъдете с нас и във