Банкеръ Daily

Новини

Овободиха Християн Пашков като изпълнителен директор на ИП Реал Финанс

БФБ–София АД е вписала в регистъра си промени у апревителните органи на инвестиционния посредник Реал Финанс АД - Варна, съобщиха от борсовия оператор.
Освобождава се като изпълнителен директор Християн Лазаров Пашков.
Дружествота ще се управлява от съвет на директорите в състав: Християн Лазаров Пашков, Красимир Великов Великов и Златко Матев Златев.
Прокурист на дружеството е Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във