Банкеръ Daily

Новини

ОВЕРГАЗ ИНК УВЕЛИЧАВА ЦЕНАТА С 0,002 ЛВ.

От 1 октомври т.г. средното увеличение на цената на природния газ, предлаган от дъщерните дружества на „Овергаз Инк.”АД, е 0.002 лева на киловатчас.
Така екологичното гориво вече струва усреднено по 0.073 лева/ кВтч (683. 63 лв./1000 куб.м.) - за битовите потребители, 0.062 лева/ кВтч (575.80 лв./1000 куб.м.) - за обществено-административния и търговския сектор, а за промишлените потребители то е с цена 0.053 лева за кВтч (495.98 лв./1000 куб.м.). Новите тарифи на най-голямата частна компания в газовия сектор на страната са формирани съгласно решение на ДКЕВР № Ц-070/01.10.2007 г. и обявената от „Булгаргаз” ЕАД цена на природния газ при продажба на крайните снабдители

Facebook logo
Бъдете с нас и във