Банкеръ Daily

Новини

Отвориха офертите за тунела под Шипка

В Агенция bdquo;Пътна инфраструктураldquo; бяха отворени офертите за bdquo;Изработване на Разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 bdquo;Обход на гр. Габровоldquo; от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620ldquo;. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма bdquo;Транспортldquo; .


Отворените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ са на: bdquo;Инжконсултпроектrdquo; ООД, bdquo;Трафик Холдингrdquo; ЕООД, bdquo;Проджект Планинг енд Мениджмънтrdquo; ООД, bdquo;Свеко Енерго проектrdquo; АД, Консорциум bdquo;Групо Текопи-Алвеrdquo;, в който участват bdquo;Текопиrdquo; АД, bdquo;Алве Консултrdquo;ЕООД и bdquo;Текопи Инженерингrdquo; АД, Обединение bdquo;Виа план ndash; Амберг 2013rdquo;, в което участват bdquo;Амберг Инженеринг Словакияrdquo; ЕООД и bdquo;Виа Планrdquo; ЕООД, bdquo;Илия Бурдаrdquo; ЕООД, bdquo;Рутексrdquo; ООД, bdquo;Пътпроектrdquo; ЕООД, bdquo;Трансконсулт-22rdquo; ООД, Консорциум bdquo;Мостиrdquo;, в който участват bdquo;Мости Българияrdquo; ООД и bdquo;Мости Катовицеrdquo; Сп.зо.о.


Целта е да се определи оптималната дължина на тунела под връх Шипка, с доказана техническа и икономическа целесъобразност на местата на порталите и да се оформят функционално и архитектурно в хармония с околната среда видимите части на конструкцията, съоръженията и инсталациите в тунела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във