Банкеръ Daily

Новини

Отвориха ценовите оферти за жп трасето Пловдив-Бургас

Проектът Пловдив - Бургас е от изключително голямо значение както като политически ангажимент на новото правителство, така и в приоритетите за развитие на транспорта. Това заяви заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на церемонията по отваряне на офертите за рехабилитация на жп инфраструктурата по участъци на линията Пловдив-Бургас . Той подчерта, че проектът е с огромни ползи за обществото, защото е част от т.нар. железопътна Тракия, която трябва да се движи паралелно с аутобана. След приключването на проекта ще се постигнат скорости от 130/160 км/ч при средни скорости в момента от около 80 км/ч, а времето за пътуване ще се намали с 1 час и 10 минути. Ползите от това ще са големи, както за самите железници, така и за пътниците. Икономическият ефект от изпълнението и последващата експлоатация на обекта се изчислява на 1,529 млрд. лв., допълни той.
Председателят на комисията Джоанна Димитрова - директор на Дирекция Финанси и управление на собствеността на Националната компания Железопътна инфрастурктура (НКЖИ), обяви имената на допуснатите кандидати и техните ценовите оферти. Това са:
Консорциум ЛВ-ТСВ-ГБС, гр. София по позиции 1, 2 и 3, с техническа оценка 30:
Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км. Предложената цена е 40 992 564 лв., без ДДС.
Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км. Предложената цена е 206 730 529, 010 лв., без ДДС.
Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км. Предложената цена е 179 815 290, 012 лв., без ДДС.
TSO Chemin du corps de gard Франция - позиция 1, с техническа оценка 23,33:
Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км. Предложената цена е 49 910 000 лв., без ДДС.
Консорциум Салчеф - Енергоремонт Италия - позиции 1, 2 и 3, с техническа оценка 30:
Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км. Предложената цена е 47 976 178, 094 лв., без ДДС.
Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км. Предложената цена е 205 421 320, 003 лв., без ДДС.
Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км. Предложената цена е 195 873 620, 085 лв., без ДДС.
Рехабилитацията на трите участъка от железопътната линия Пловдив - Бургас е сред най-важните проекти, които предстои да се реализират по Оперативна програма Транспорт. Общата му стойност е 366,45 млн. лв., от които 64% са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 36% са от националния бюджет.
Ускоряването на започналите вече големи инфраструктурни проекти и провеждането в срок на тръжните процедури за тези, които тръгват сега, е сред приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Залогът да се усвоят средствата от европейските фондове е голям, затова вече съществува пълна прозрачност при провеждане на обществените поръчки. На 11.02.2010 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков официално даде старт на работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за рехабилитацията на трите участъка от жп линията Пловдив - Бургас. Съществуващото електрифицирано трасе е с обща дължина 292 км, от които 139 км единична и 153 км двойна линия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във