Банкеръ Daily

Новини

Отварят офертите за за рехабилитация на участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас

Националната компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) отваря оферти на участниците в процедурата по избор на изпълнител за рехабилитация на участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас утре от 11 часа в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Рехабилитацията на трите участъка от железопътната линия Пловдив – Бургас е сред най-важните проекти, които предстои да се реализират по Оперативна програма „Транспорт”. За модернизацията на железопътната мрежа в страната са предвидени 600 млн. евро по програмата. За жп трасето Пловдив – Бургас ще бъдат отделени над 187,365 млн. евро по ОП „Транспорт”. Общата стойност на проекта е 366,45 млн. лв., от които 64% са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 36% са от националния бюджет. Още два големи инфраструктурни проекта ще бъдат финансирани със средства от ЕС - модернизацията на жп линията София – Пловдив с бюджет от 340 млн. и София – Драгоман с обща стойност 130 млн. евро. Така България ще постигне европейските стандарти на железопътната си мрежа и ще направи още една крачка по пътя на интегриране на транспортната си система в общоевропейската транспортна система.
Модернизацията на жп инфраструктурата по направлението Пловдив – Бургас ще позволи времето за пътуване от столицата до морето да се съкрати с 1 ч. и 10 м. След приключването на проекта ще се постигнат скорости от 130/160 км/ч при средни скорости в момента от около 80 км/ч. Ползите от намаляване на времето за пътуване ще са големи, както за самите железници, така и за пътниците. От една страна ще се намалят разходите за поддръжка на железопътната мрежа, а от друга ще се повиши сигурността и безопасността на влаковото движение и инцидентите в жп транспорта ще бъдат сведени до минимум. Реализацията на проекта ще създаде и допълнителни работни места. Икономическият ефект от изпълнението и последващата експлоатация на обекта се изчислява на 1,529 млрд. лв. Железопътната линия е част от TINA мрежата и паневропейски транспортен коридор VIII.
Ускоряването на започналите вече големи инфраструктурни проекти и провеждането в срок на тръжните процедури за тези, които тръгват сега, е сред приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Залогът да се усвоят средствата от европейските фондове е голям, затова вече съществува пълна прозрачност при провеждане на обществените поръчки. На 11 февруари 2010 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков официално даде старт на работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за рехабилитацията на трите участъка от жп линията Пловдив – Бургас. Осем кандидати подадоха оферти. Дейностите по изпълнение на обществената поръчка са разделени на обособени позиции, като участниците може да кандидатстват както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции. Съществуващата жп линия Пловдив - Бургас е електрифицирана с обща дължина 292 км, от които 139 км единична и 153 км двойна линия.
Позиция 1 включва рехабилитацията на жп отсечката Михайлово – Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км. Срокът за изпълнение на поръчката е 19 месеца. Позиция 2 предвижда рехабилитация на жп отсечките Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км. Срокът за изпълнение на тази поръчка е 43 месеца. Позиция 3 е за рехабилитация на жп отсечката Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км. Тук е включено още подновяването на железния път в отсечката Карнобат – Бургас, както и главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях. Приблизителната разгъната дължина на това трасе е 122 км. Срокът за изпълнение на поръчката е 38 месеца.
Осемте кандидати, подали оферти за отделните позиции са:
1. „Терна” АД, клон България – позиция 1, 2 и 3
2. CLF S.P.A ITALIA – позиция 2 и 3
3. „ОХЛ ЖС” АД Чешка република – позиция 3
4. Консорциум ЛВ-ТСВ-ГБС, гр. София – позиция 1,2 и 3
5. SWIETELSKI Австрия – позиция 1, 2 и 3
6. TSO Chemin du corps de gard Франция – позиция 1
7. Консорциум „Салчев – Енергоремонт” Италия – позиции 1, 2 и 3
8. Сдружение „С.М.С.-Трейс-СК 13” София – позиции 1, 2 и 3

Facebook logo
Бъдете с нас и във