Банкеръ Daily

Новини

ОТВАРЯТ ОФЕРТИТЕ НА ФИРМИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ИЗБОРНИ КНИЖА И ПЛИКОВЕ

В сградата на Министерството на държавната администрация и административната реформа (ул. „Аксаков” 1) ще бъдат разгледани заявленията на кандидатите в две процедури на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение. Първата е с предмет „Изработка и доставка на изборни бюлетини и книжа за изборите през 2009 г.”, а втората – „Изработка и доставка на пликове за гласуване за изборите през 2009 г.”.
Процедурите ще се проведат на два етапа. На първия етап ще бъде извършен предварителен подбор на кандидатите по документи за техните икономически, финасови и технически възможности и квалификация за изпълнение на поръчките.
На втория етап, след извършването на предварителния подбор, допуснатите кандидати ще бъдат поканени да представят първоначална оферта и да участват в преговорите.
Оценката на офертите ще се извърши по критерий „най-ниска цена. Предложената цена трябва да включва всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката - вносни мита, такси, опаковка, маркировка, транспортни разходи и др.
Обект на процедурата за изборни бюлетини и книжа е полиграфическа изработка и доставка на изборни бюлетини и книжа до областните центрове в страната с цел техническото осигуряване и произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в 41-то Народно събрание през 2009 г. Обектът на поръчката включва следните обособени позиции:

Позиция 1: Изработка и доставка на изборни бюлетини за изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Позиция 2: Изработка и доставка на изборни книжа (протоколи, чернови, извлечения от протоколи и др. на избирателните комисии и брошура с методически указания на Централната избирателна комисия) за изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Позиция 3: Изработка и доставка на изборни бюлетини за изборите за народни представители в 41-то Народно събрание.

Позиция 4: Изработка и доставка на изборни книжа (протоколи, чернови, извлечения от протоколи и др. на избирателните комисии и брошура с методически указания на Централната избирателна комисия) за изборите за народни представители в 41-то Народно събрание.

Обект на процедурата за пликове за гласуване за изборите през 2009 г. е изработката и доставката на пликове за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, на 7 юни 2009 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във