Банкеръ Daily

Новини

Отрицателно салдо в търговията ни със страните извън Евросъюза

През периода януари - юни 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.8% спрямо същия период на миналата година и е в размер на 7.8 млрд. лева. Данните са от анализа на Националния статистически институт за полугодието. Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия и БЮР Македония, които формират 46.3% от експорта за трети страни. Значително нараства обемът на изнесените продукти за Обединените арабски емирства, Израел, Канада, Сирия, Китай и Бразилия, докато най-голям спад е отчетен при износа ни за Сингапур, Иран, Индия и Хърватия.


През юни 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 33% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.5 млрд. лева.


Вносът на България от трети страни за първите шест месеца на 2012 г. се увеличава с 13% спрямо същия период на 2011-а и е на стойност 10.2 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи импортът от Канада, Перу, Босна и Херцеговина, Иран и Бразилия, а най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Казахстан и Израел.


През юни 2012 г. в България са внесени с 1.2% повече стоки от трети страни спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 1.7 млрд. лева.


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - юни 2012 г. е отрицателно и е на стойност 2.372 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 858.4 млн. лева. През юни 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 284.4 млн. лева.


При износа на България за трети страни през първите шест месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на миналата година най-голям ръст е отбелязан в секторите Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход, Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн и Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата). Спад се наблюдава при износа от секторите Артикули, класифицирани главно според вида на материала, Машини, оборудване и превозни средства и Разнообразни готови продукти, н.д.


При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор Машини, оборудване и превозни средства. Най-голям спад се наблюдава в сектор Храни и живи животни.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във