Банкеръ Weekly

Новини

Отпускат ни 4 440 211 евро за борба с туберкулозата

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма bdquo;Укрепване на националната програма по туберкулоза в Българияrdquo; между Глобалния фонд за борба срещу СПИН и Министерство на здравеопазването.Документът се отнася за втората фаза на петгодишната програма (до февруари 2015 г.). Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната може да получи през втората фаза, е 4 440 211 евро. Изпълнението на Програмата в периода 2012-2015 г. цели продължаване на успешните интервенции сред групите в най-висок риск и специфични дейности за диагностика и контрол на мултирезистентната туберкулоза.


Част от най-съществените резултати през Фаза 1, проведена между 2010 и 012 г. е тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в България от 37.1 на 100 000 през 2007 г. до 27.9 на 100 000 през 2011 г. и увеличаване на процента на успешно лекувани пациенти с активна туберкулоза до над 85 на сто. Друг резултат е провеждането на първото национално представително проучване на лекарствената резистентност към противотуберкулозни медикаменти от първи ред в сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО);


През първата фаза бе изграждена и внедрена във всички области на страната на специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни.


Планираните резултати за втората фаза от изпълнението на Програмата включват въвеждане на молекулярна диагностика на туберкулозата за потвърждаване на мултирезистентните форми на туберкулоза, осигуряване на възможност за качествена диагностика и лечение с медикаменти от втори ред на пациенти с мултирезистентна туберкулоза - включване на лечение на нови 70 пациента годишно, ежегодно достигане до над 9000 души от най-уязвимите групи с превантивни дейности на терен, обхващане на над 8000 лица, лишени от свобода, годишно с дейности по активен скрининг за туберкулоза.


Чрез продължаването на изпълнението на Програма bdquo;Укрепване на националната програма по туберкулоза в Българияrdquo; се цели намаляване на заболяемосттаnbsp; от 39/100 000 през 2006 г. до 27/100 000 през 2014 г., а така също повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80% през 2006 г. до над 85% през 2014 година. Друга вана задачае е намаляване на относителния дял на пациентите, прекъснали лечение, от 6% през 2006 г. до под 3% през 2014 г.и повишаване на относителния дял на пациентите с мултирезистентна туберкулоза с успешен изход от лечението от 40% за пациентите, стартирали лечение през 2010 г., до 75% за пациентите стартирали лечение през 2012 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във