Банкеръ Daily

Новини

ОТПУСКАТ НИ 32,4 МЛН. ЕВРО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ СПИН

България получи висока оценка от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и ще получи продължаващо финансиране от 32,4 милиона евро за периода 2009-2014 г.
През м. юли 2007 г. Глобалният фонд покани България да участва в процеса по оценка за квалификация на грант за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за финансиране съгласно новосъздадения механизъм за продължаване на финансирането. Този механизъм се прилага само за грантове, които са получили 4 последователни отлични оценки за финансово и програмно изпълнение през последните две години. Механизмът за продължаване на финансирането цели да се осигури по-дългосрочно отпускане на средства на добре изпълнявани програми и правилно усвояваните грантове.
Главната цел на това предложение за продължаване на финансирането е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ:
Предложението ще допринесе за постигането на крайната цел на Националната стратегия за борба с ХИВ/СПИН 2008-2015 чрез изпълнение на следните оперативни цели: създаване на подкрепяща среда за ефективен и устойчив национален отговор на проблема ХИВ/СПИН в България; укрепване на научната основа за целенасочен и ефективен отговор на проблема ХИВ/СПИН; разширяване на достъпа, обхвата и качеството на услугите за доброволно изследване и консултиране като основа за превенцията, грижите, и подкрепата със специален фокус върху основните рискови групи; намаляване специфичната уязвимост и увеличаване на обхвата, гарантиране достъпа до всеобхватни, висококачествени програми и услуги, насочени към най-рисковите групи -наркомани; ромска общност; проституиращи; млади хора в риск и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във