Банкеръ Weekly

Новини

Отписаха Бялата лагуна от публичния регистър

Общото събрание на акционерите на Бялата лагуна АД, село Топола, община Несебър, проведено на 29 март, е гласувало решение за отписване на фирмата от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.


Приет е и нов устав на Бялата лагуна АД като непублично дружество.


Мажоритарен собственик на туристическата фирма, притежаващ 4 299 995 акции от капитала, е Албена АД, което управлява едноименния черноморски курорт. Останалите пет боя са собственост на бившия приватизационен фонд Албена Инвест холдинг АД. Книжата на дружеството, 4.3 милиона, почти не се търгуват на БФБ-София, като за последно това се е случило на 6 декември 2012 година. Тогава инвеститорите са плащали по 1 лев за брой, колкото е и номиналът на акциите.


Бялата лагуна АД е на загуба през четвъртото тримесечие на 2012 г. в размер на 757 хил. лева. Нетните приходи от продажби са на стойност 333 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във