Банкеръ Daily

Новини

Отново набират проекти за модернизиране на земеделските стопанства

На 21 ноември започва нов прием на заявления за подпомагане по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони. Процедурата ще приключи на 21 декември 2011 година. Той е свързан с поисканото прехвърляне на средства към мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства в размер на 27 082 977 евро в шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., като ще включва допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции, извършени от кандидати в сектор плодове и зеленчуци, кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери и кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.


Общо 10 082 977 евро от бюджета ще се използват за проекти за инвестиции в сектор плодове и зеленчуци, 12 млн. евро за проекти, представени от млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери и 5 млн. евро за проекти, представени от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.


По мярката могат да кандидатстват само земеделски производители, чрез подаване на инвестиционен проект, който включва и бизнес план с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от пет години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни дейности ndash; за десетгодишен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във