Банкеръ Daily

Новини

ОТНЕМАТ ИМУЩЕСТВОТО НА ЯНКО ПОМОРИЕЦА

Комисията Кушлев внесе искане за отнемане в полза на държавата, на имущество на обща стойност 175 900 лв., срещу Янко Гюров с прякор - Помориеца от Бургас. Става въпрос за офис на две нива - с обща площ от 64,47 кв.м. курорта „Слънчев бряг”, 35 дружествени дяла от капитала на ООД, сумата от 12 500 лв. от продажбата на 1 250 дяла от капитала на търговско дружество.
Във връзка с образуваното производство срещу Янко Гюров, през м. февруари 2008г. бяха наложени обезпечителни мерки на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата. Извършеният анализ въз основа на установените данни от териториалната структура на комисията Кушлев за периода 01.01.1988г. – 31.012.2004г. показва, че ответникът е реализирал общо приходи в размер на 29,14 минимални работни заплати за страната, а разходи в размер на 1 164,63 минимални работни заплати. Т.е. явява се отрицателна разлика от 1 037,19 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници за придобиване на имущество. Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано от Окръжния съд в гр.Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във