Банкеръ Daily

Новини

Отнемат имуществото на фараона Гаич

Добричкият окръжен съд уважи иска на Комисията Кушлев срещу Живка Гаич, Миролюб Гаич и дъщеря им, съобщиха от пресцентъра на институцията. Съдът постанови да бъдат отнети в полза на държавата 4 недвижими имота, лек автомобил ”Опел”, 25 243 лв. и левовата равностойност на 3 291,47 USD. Сред недвижимостите са две дворни места, едното с двуетажна масивна жилищна сграда в Каварна, апартамент и гараж в Добрич. Съдът осъди тримата да заплатят държавна такса в размер на 85 552 лв. Те трябва да платят на Комисията „Кушлев” сумата от 43 836 лв., от които 610 лв. са за вещите лица, изготвили многобройните съдебни експертизи по делото, а останалите – юрисконсултско възнаграждение. Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, заведе иска срещу Живка и Миролюб Гаич в началото на 2008 г. Тя претендира за 2 138 805 лв., на колкото е оценено от експертите придобитото от ответниците имущество, за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане, съгласно Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Живка Гаич попада в обхвата на дейността на Комисията, след като е призната за виновна, че като длъжностно лице – управител на „ЮГОАГЕНТ – ТУР” ЕООД, е присвоила 42 172,30 лв., собственост на дружеството. Добричкият окръжен съд прецени, че претенциите на Комисията „Кушлев” са доказани категорично и по безспорен начин и следва да се уважат изцяло, като се отнемат в полза на държавата вещите и паричните средства, посочени в исковата молба. Съдът приема изцяло заключенията на съдебно-счетоводната, съдебно-автотехническата и съдебно-техническата експертизи. От техните заключения се установява, че за изследвания период 1986 – 2007 г. е налице отрицателна разлика между приходите и разходите на ответниците в размер на 4 204,26 минимални работни заплати за страната. Съдът намира за несъстоятелна защитната теза, че не е налице причинна връзка между престъплението, за което Живка Г. е осъдена и реализираните приходи от придобиване на имуществото. Законът регламентира, че това имущество е придобито по престъпен начин, след като не се доказва законният произход на средствата за получаването му. Решението на Добричкия окръжен съд може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във