Банкеръ Daily

Новини

ОТКРИВАТ В ГАБРОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ВЛАСТИ

Американският посланик Джон Байерли, директорът на Американската агенция за международно развитие – Майкъл Фриц и представители на Правителството ще присъстват на откриването и освещаването на Центъра за обучение на местните власти на Сдружението на общините в с. Гергини, община Габрово. Центърът има за цел да обучава общинските ръководства и администрация и да предоставя добри условия за партньорски обучения на местните власти от региона на Югоизточна Европа.
В него се организират и провеждат квалификационни курсове, свързани с нормативна рамка на местното самоуправление, общинска собственост и общинско кредитиране, местни финанси и управление, счетоводни стандарти, стратегическо планиране за местно икономическо развитие, публично-частни партньорства, политики и инструменти на Европейския съюз. Базата за Центъра е предоставена безвъзмездно от Правителството на Република България, а неговата реконструкция е осъществена с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и със средства на Националното сдружение на общините в РБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във