Банкеръ Daily

Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА ГРУПАТА ПО ТЪРГОВИЯ КЪМ СЕКРЕТАРИАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ХАРТА

Днес от 9:00 часа в зала „Сердика” на хотел „Шератон” ще се проведе открито заседание на Работната група по търговия и транзит към Секретариата на енергийната харта.
Съорганизатор на мероприятието е Министерство на икономиката и енергетиката. В проекта за дневен ред на заседанието е включено инициирането на дискусия по въпроси, които представляват интерес за българската страна, в контекста на реализацията на стратегически енергийни инфраструктурни проекти, какъвто е газопровода „Набуко”.
Договорът за енергийната харта и Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти са подписани през декември 1994 г. и влизат в сила през април 1998 г. До момента Договорът е подписан от 51 държави, Европейската Общност и Евратом.Основната цел на Договора за Енергийната Харта е да засили ролята на законодателството върху енергийни въпроси чрез създаване на правила, които да се спазват от всички участващи правителства, като по този начин се понижат рисковете, свързани с инвестициите и търговията в сектор „Енергетика”. От българска страна във форума ще участват г-жа Галина Тошева, заместник-министър на икономиката и енергетиката, експерти от МИЕ и Министерството на външните работи, представители на „Булгаргазхолдинг” и др

Facebook logo
Бъдете с нас и във