Банкеръ Daily

Новини

ОТКРИХА ОБНОВЕНА ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

За нас прозрачността в работата и прекия ни диалог със земеделските стопани, производители, преработватели, търговци, износители на земеделска продукция, както и с жителите на селските райони, които имат нужда от нашите компетентни и бързи съвети и услуги, е основен приоритет в нашата дейност. Това ни кара да търсим все по-успешни и ефективни практики и подходи за удобен и лесен достъп до тези, за които нашата цялостна дейност е предназначена. Това каза министърът на земеделието и храните Валери Цветанов по време на откриването на обновената приемна на аграрното ведомство.
Той подчерта, че приемната ще работи без прекъсване, като основната цел е да се скъси дистанцията до гражданите и да им бъде предоставена информацията, от която те се нуждаят по удобен и достъпен за тях начин.
Осигурен е лесен достъп на инвалиди до приемната със специално устройство за придвижване на инвалидни колички, както и кабинет за разглеждане и запознаване с документите им, посочи министър Цветанов.
В обновената приемна представители на дирекциите «Канцелария и архив», Главна дирекция «Земеделие и гори», «Аграрно развитие», «Поземлени отгношения», «Развитие на селските райони», «Обществени поръчки и концесии», «Маркетинг и регулаторни режими», «Безопасност и контрол на храните» и «Финансово - стопански дейности» ще предоставят полезна и актуална информация, консултация и административни услуги по най-значимите теми в областта на земеделието, поземлените отношения, развитие на селските райони, безопасността и контрола на храните, както и маркетинга и регулаторните режими за производство и търговия със земеделски продукти

Facebook logo
Бъдете с нас и във