Банкеръ Daily

Новини

Отдавата на концесия части от пристанищита Варна, Бургас, Русе и Видин

Правителството прие доклад на министъра на транспорта Александър Цветков за предоставяне на концесия на пристанищата Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Фериботен комплекс - Варна. На концесия ще бъдат пуснати и части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна; Бургас-изток, Бургас-запад, Росенец, Несебър и Терминал 2А, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас; Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Тутракан, Фериботен терминал - Никопол, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе; Видин-център и Видин-юг, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.
Целта на предоставяне на концесия на посочените обекти от пристанищната инфраструктура е да бъдат привлечени частни капитали за осъществяване на дейност от обществен интерес. По този начин обектите да бъдат превърнати в удобни транспортни и логистични центрове за превоз на пътници и товари.
С преминаването на пристанищните терминали към стопанисване от страна на икономически субекти (търговци) от частния сектор с доказан капацитет за управление и поддържане на обектите на свой риск, ще се постигне по-ефективното им стопанисване с цел ускорено развитие на пристанищните съоръжения, тяхната модернизация съгласно европейските стандарти, разгръщане възможностите за търговска и друга съпътстваща стопанска дейност и създаване на нови работни места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във