Банкеръ Daily

Новини

ОТДАВАТ НА ТРЪГ ПОЧИВНА БАЗА ПРИМОРСКО

Днес от 10.00 часа в заседателната зала на Министерството на държавната администрация и административната реформа ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на почивната база „Приморско”, управлявана от МДААР.
Базата ще бъде отдадена под наем за срок от 10 години. Началната тръжна наемна цена е 4 хил. лева без ДДС. Изискванията към кандидатите са те да бъдат търговски дружества с основна дейност хотелиерство и ресторантьорство, да притежават обeкти с леглови фонд над 100 легла през последните 2 години и да имат приходи от основна дейност хотелиерство и ресторантьорство не по-малко от 750 хил. лева през последните 2 години

Facebook logo
Бъдете с нас и във