Банкеръ Daily

Новини

ОТЧИТАТ СПАД В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Тенденцията на увеличение в производството на мебели е прекъсната през 2008 г., показва обзорният анализ за развитието на Мебелната промишленост в България В сравнение с 2007 г. продажбите в подсектора са спаднали с 3.4%. По-голямата част от произведените кухненски и канцеларски мебели се продават на вътрешния пазар. Тенденцията на значително увеличение на вноса продължи и през 2008 г. като ръстът спрямо 2007 г. е 23%. През 2008 г. износът на мебели е намалял спрямо предходната с 2.2 на сто
Приходите от продажби на предприятията от дървообработващата промишленост отбелязват спад от 4% през 2008 г, показва обзорният анализ за развитието на сектора в България. Вносът на дървен материал и изделия от него продължи да нараства като спрямо 2007 г. увеличението е 9.9%. Износът е по-малък с 25.2%. За първи път салдото от стокообмена на България с дървен материал и изделия от него е отрицателно през 2008 г. В сравнение с 2003 г. се увеличава потреблението на вътрешния пазар на иглолистен и широколистен дървен материал, както и на паркетни дъски

Facebook logo
Бъдете с нас и във