Банкеръ Daily

Новини

ОТЧИТАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ЗА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В зала „Александър на ”хотел „Радисън” ще бъдат представяни резултатите от проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“. Заключителната конференция се организира от дирекциите „Стратегическо планиране и управление” и „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” на Министерския съвет. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Конференцията ще бъде открита от г-жа Снежана Димитрова, директор на дирекция “Стратегическо планиране и управление”, която ще представи същността на проекта и резултатите от реализираните дейности.
За участие са поканени държавни служители и представители на бизнес и неправителствени организации. Ще присъстват изпълнителите на проекта – консорциум „Джейкъбс енд Асошиейтс юръп лимитид“ и фондация „Институт за пазарна икономика“, обединение „Корпорейт енд Пъблик Мениджмънт кънсалтинг Груп - Ню-Ай” и консорциум „Фондация Институт за пазарна икономика и Индъстри уоч груп ООД”, които ще представят организацията и постигнатите резултати по проекта.
Реализираните дейности по проекта „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“ имат за цел да се създаде система за оценка на въздействието на законодателството в България. Постигнатите резултати са стъпка напред към подобряването на качеството на законодателството и за създаването на по-ясни и приложими нормативни документи. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и се осъществява от дирекция „Стратегическо планиране и управление” и дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” на Министерския съвет.
Фокусът на проекта беше поставен върху подобряването на капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво за създаване на по-ефективни нормативни актове.
По време на изпълнението бе направен анализ на капацитета и практиките за извършване на оценка на въздействието в България и се осъществи широка програма за обучение. Създадени са стандарти за провеждане на обществени консултации в България. За да бъдат подобрени консултационните механизми се разработи допълнителен модул на портала за обществени консултации – www.strategy.bg. Извършени са 14 практически оценки на въздействието на законодателството. С цел да се определи ролята и въздействието на националните позиции при участие в изграждането на мрежи и формиране на съюзи бяха оценени съществуващия капацитет и практика в две стари и две нови страни членки на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във