Банкеръ Daily

Новини

ОТЧИТАМЕ СЕ ПРЕД ЕК ЗА НАТУРА 2000

Министър Чакъров изпрати писмо до еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас с информация за изграждането на Натура 2000 у нас, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Джевдет Чакъров информира за стартирането на процедурата по издаването на заповедите по директивата за птиците, съгласно взетото от правителството решение на втори март миналата година.
В писмото се съобщава още и за взетото на 13 септември решение от Националния съвет по биологично разнообразие по отложените миналата година по искане на Националното предложение по горите 29 зони за местообитанията. Според него 26 от тях бяха одобрени без никакви промени, една се разшири, а две предстои да бъдат преразгледани отново. В момента върви процедура за съгласуване на проекта на решение за тези новоодобрени зони и се очаква то да бъде разгледано от Министерския съвет следващата седмица.
Министър Чакъров информира, че приключи работата на БАН по прецизирането на отложените от Министерския съвет миналата година 26 зони за местообитанията и 16 зони за птиците и предстои на 25 октомври те да бъдат повторно разгледани от Националния съвет по биологично разнообразие и след това веднага да се внесат в Министерския съвет.
В писмото се отбелязва поддържането на постоянен диалог чрез ежемесечни регулярни срещи на представители на МОСВ с неправителствени природозащитни организации.
Министър Чакъров отново потвърждава, че ще бъде спазен ангажиментът за издаване на заповедите за зоните по директивата за птиците до март следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във