Банкеръ Daily

Новини

Отчетената през 2010 г. загуба от ИД Капман Капитал ще се покрие с натрупаната неразпределена печалба от минали години

Отчетената през 2010 г. загуба от ИД Капман Капитал АД - София (6C3) ще се покрие с натрупаната неразпределена печалба от минали години. Решението е взето от проведеното на 22 юли общо събрание. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във