Банкеръ Daily

Новини

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОСТЕООПОРОЗАТА

Тази година Националната кампания за отбелязване на 20 октомври – Световния ден за борба с остеопорозата, се провежда под мотото на Международната фондация по остеопороза (МФО) “Да победим счупванията! Узнайте и ограничете своя риск от остеопороза”. Основен акцент е познаването на рисковите фактори като първа стъпка в борбата с остеопорозата. Кампанията се организира съвместно от Министерството на здравеопазването и Асоциация “Жени без остеопороза” в рамките на Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България 2006-2010 г. Тя е под патронажа на Зорка Първанова, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
За реализация на целите на Националната програма 53 лечебни заведения са определени като центрове по остеопороза. В тях се организират и провеждат скринингови изследвания, извършват се вторична и третична профилактика на рисковите групи и лица с фрактури, както и диагностика, лечение, кинезитерапия и консултации по хранене и диететика на болните от остеопороза.
В рамките на Националната програма са отпечатани и разпространени хиляди екземпляри от Едноминутния тест за оценка на личния риск от остеопороза, плакати и брошури.
Проведено бе Пето национално изложение на стоки и услуги, насочени към профилактика и лечение на остеопорозата.
Организирани са обучения за специалисти, общопрактикуващи лекари и работещи в РИОКОЗ. Разработен е механизъм за извършване на оценка на съотношението цена-ефективност на инструменталните диагностични дейности и методика за първоначална и периодична оценка на качеството на измерванията на апаратите за диагностика и скрининг на остеопорозата.
В изпълнение на Националната програма бе изготвен анализ на подходите за решаване на проблема за увеличаване приема на калций с храната. Създаден бе обучителен филм за остеопорозата, предназначен за журналисти, отразяващи здравната тематика в медиите.
Разработен е комплекс от критерии за текуща оценка и анализ на работата с подрастващите по профилактика на остеопорозата.
В рамките на Националната програма и тазгодишната кампания за борба с остеопорозата МЗ организира изследване костната плътност на жени над 55 г. на преференциални цени в периода 15 октомври - 30 ноември 2007 г.
Измерванията ще се проведат в 9 центъра по остеопороза в страната: ДКЦ “Св. Георги Победоносец” ЕООД, Бургас, ул. “Ванче Михайлов” №1; ДКЦ “Чайка” ЕООД, Варна, ул. “Н. Вапцаров” № 2; МЦ “Вива Феникс” ООД, Добрич, бул. “25 септември” № 23; ДКЦ “Св. Георги” ЕООД, Пловдив, бул. В. Априлов” № 15А; ДКЦ ІІ Русе ЕООД, Русе, ул. “Рига” № 35; МЦ “Фокус-5-ЛЗИП” ООД, София, ул. Урвич” № 13А; МЦ “Акад. Ив. Пенчев” ЕООД, София, ул. Дамян Груев” №8; МЦ “Александровска” ЕООД, София ул. „Св. Георги Софийски” №1 и МЦІ Стара Загора ЕООД, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман” №41
На жени, които се явят на преглед в един от посочените центрове по остеопороза и имат един и/или няколко рискови фактора и стойност при измерването минус 2.0, ще бъдат възстановени 40 лв. от цената на измерването.
Средствата за провеждането на тази кампания, които са размер на 90 000 лв., са осигурени от Националната програма за ограничаване на остеопорозата.
Заедно със световната му премиера у нас ще бъде представен новият Едноминутен тест за оценка на риска от остеопороза на Международната фондация по остеопороза В него чрез 19 въпроса анкетираните могат да разграничат изменяемите рискови фактори за остеопороза – тези, върху които можем да повлияем, и неизменяеми рискови фактори, които не можем да променим, но чието действие може да се ограничи. По този начин всеки ще е в състояние да направи личната си самооценка на риска.
Въздействието на рисковите фактори за развитие на остеопороза у нас беше оценено благодарение на реализирания в периода 2004-2006 г. проект “Остеопороза на работното място”, разработен от Асоциация “Жени без остеопороза” и осъществен със съдействието на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. Националният център по опазване на общественото здраве обобщи и анализира резултатите от общо 4542 Едноминутни теста за оценка на личния риск (4390 жени и 152 мъже) и данните за костната плътност от 22 града в България. Анализът на резултатите за връзката на рисковите фактори с честотата на остеопороза, остеопения и нормална костна маса позволява да се направи първи опит за географска карта на остеопорозния риск и дава възможност за целенасочен контрол, повлияване на рисковите фактори и разработване на регионални програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във