Банкеръ Daily

Новини

Отбелязваме 8 ноември като Ден на Западните покрайнини

8 ноември е Ден на Западните покрайнини. Отбелязва се от 1922 година.


Западни покрайнини, или по-рядко използваното Западни български покрайнини, е политико-географски и исторически термин, утвърдил се в България след Първата световна война, за да обозначи териториите, откъснати от българската държава по силата на Ньойския мирен договор и присъединени към Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. преименувано в Кралство Югославия).


По-голямата част от тези територии (1 545 кв. км) днес влиза в състава на Сърбия и тя именно е известна като Западни покрайнини, а по-малката (1 028 кв.км - Струмишко) - в Република Македония.


Терминът Западни покрайнини днес не се приема на официално ниво в Република Сърбия, въпреки че в официални междудържавни документи като Бледската спогодба от 1947 г. между Тито и Георги Димитров този термин - Западни български покрайнини е намирал своето място. В България за обозначаване на тези територии друго название не се е наложило. Тъй като днес тези райони влизат в шест общини на Сърбия (Цариброд, Босилеград, Бабушница, Сурдулица, Пирот и Зайчар), прилагането на друг географски (или исторически) подход за локализацията им би бил недостатъчно точен и прекалено описателен, например ако ги определим само като територи с българско население в състава на Сърбия, макар да е вярно, не би било достатъчно поради факта, че български общности живеят и в други области на Република Сърбия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във