Банкеръ Daily

Новини

ОТ УТРЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ DE MINIMUS

От утре в Областните поделенеия на ДФ “Земеделие” започва приемът на документи за държавни помощи по схемата „de minimis”. Това съобшиха от пресцентъра ДФ “Земеделие”. С цел максимално да се скъсят сроковете, в които фермерите могат да получат средствата, Управителният съвет даде извънредни правомощия на областите поделения на Фонда да изплащат на кандидатите левовата равностойност на 4500 евро до 30 май 2008 г. Помощ до такъв размер се очаква да получат до 90 на сто от кандидатстващите по de minimis. Държавната помощ ще се изплаща до десет дни след подаване на документите. Общият ресурс по схемата възлиза на 21 млн. лв.
На средства по de minimis ще имат право тези млекопроизводители, които имат регистрация най-късно от 2007 г. Тези, които имат регистрация от 2008 г. нямат право на помощта, защото de minimis се изплаща за събития, настъпили вследствие на неблагоприятни климатични условия през 2007 г., а не през 2008 г.!
Стопаните ще получат по 300 лева за крава, за биволица – 320 лева, за овца – 40 лева и за коза – 20 лева. В указанията за предоставяне на помощта ще бъде включено изискването притежателите на крави задължително да имат удостоверение за млечна квота, а всички други да представят документ, удостоверяващ количеството на предаденото мляко през 2007 г.
Около 24 хиляди са подадените Заявления за намерение за подпомагане по схемата „de minimis”. Държавната помощ ще се изплаща въз основа на представена оригинална фактура или проформа фактура за закупен фураж.
Държавен фонд „Земеделие” няма да подпомага по мярката производители, които имат неизпълнени договорни задължения по финансови линии с настъпил падеж, които имат публични задължения или са свързани лица по смисъла на Търговския закон, както и длъжници на Фонда.
В съответствие с Регламента за помощите „de minimis” 1533/2007 г., е предвидено земеделските производители да подпишат декларация, че са уведомени за характера на помощта като минимална такава и за общия размер на минималните помощи, които могат да получат за период от три календарни години, както и да предоставят пълна информация за останалите минимални помощи, получени от тях.
От утре, 15 февруари, започва и приемът на документи за държавната помощ за подпомагане изхранването на животни и птици от Националния генофонд, реши още УС на ДФЗ. По линията се разпределят 8 млн. и 400 хил. лв., като крайна дата за договарянето им е 31 май, а за изплащането им - 30 юли 2008 година. Съгласно указанията, земеделските производители могат да предоставят проформа фактура за закупуване на фураж, а не задължително оригинална, както досега. Отпадат ограниченията за максималния размер от финансов ресурс, който може да ползва един земеделски производител в рамките на една година за съществуващите държавни помощи. Досега ограничението беше 150 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във