Банкеръ Daily

Новини

От началото на годината до края на март се регистрирала 259 кражби за 317 683 лв. в железопътната инфрастуркутра

От началото на годината до края на март се регистрирала 259 кражби за 317 683 лв. в железопътната инфрастуркутра. Само за март кражбите са 128 за 149 796 лева. Това съобщиха от националната компания. За 2009 год. са извършени 500 кражби на стойност около 496 000 лева. Намалява броят на посегателствата, като за 2004 г. са извършени 1152 кражби за 1 102 218 лв., за 2005 г. кражбите са 987 за 1 068 379 лв., за 2006 г. – 1336 кражби за 2 676 616 лв., за 2007 г. – 837 кражби пд 1 040 205 лв. и за 2008 г. крабжите са 621 на стойност 849 965 левд.
През 2009 г. в резултат на спада на изкупните цени на металите намалява и броят на посегателствата върху железопътната инфраструктура. С нарастване на изкупните цени през последните месеци от годината се забеляза нов ръст на на кражбите. Проблемните райони са в жп-участъците: Искър - Биримирци, Подуяне-разпределителна, Перник-разпределителна, Волуяк, Мусачево, Варна, Плевен, Видин и други.
Обсъждат се съвместни мерки между Националната компания Железопътна инфраструктура и МВР за повишаване на контрола върху произхода на изкупуваните материали от пунктовете за вторични суровини и засилване на присъствието на органите на МВР в рисковите райони. На най-критичните места са назначени самоорханителни звена, в които са включени охранители и от малцинствата. Проведени са и предстои да се провеждат съвместни срещи с кметовете на рисковите райони и ромските лидери с цел да се запознае населението с възможните последици, причинени от кражби на елементи от железопътната инфраструктура. Наред с това, компанията търси алтернативни решения, като въвеждане на системи за видеонаблюдение, ограждане на железния път и прилежащите съоръжения, подмяна на медните проводници с оптични и стоманени, а също и разширяване на дейността по самоохрана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във