Банкеръ Daily

Новини

ОТ ЕЛАНА ХОЛДИНГ СЕ ОТДЕЛИ ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕБАНКОВИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

На проведеното извънредно общо събрание на акционерите на Елана Холдинг АД - София на 26 ноември 2007 г. е гласувано за преобразуване на компанията чрез отделяне на дейността по предоставянето на небанкови финансови услуги и придобиването й от съществуващото дружество Финансова Компания Елит АД. Съвкупността от активите и пасивите, свързани с отделената дейност, се поемат от приемащото дружество Финансова Компания Елит АД, което става техен правоприемник. Одобрява се и договора за преобразуване, сключен от представляващия дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във