Банкеръ Daily

Новини

ОТ ДНЕС ВЛИЗА В СИЛА НОВИЯТ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА НЗОК

От днес влиза в сила новият лекарствен списък на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от пресцентъра на касата. Лекарственият списък съдържа 1 031 продукта, от които 250 са нови спрямо досега действащия списък на НЗОК. През тази година 172 продукта ще бъдат напълно платени от НЗОК, а 859 продукта – частично. Договорената лекарствена номенклатура покрива всички заболявания, включени в Наредба № 38 на МЗ, като е осигурена широка съвременна алтернатива за лечение на заболяванията, при оптимално възможно ниско заплащане от страна на пациента.
От всички позиции 542 лекарствени продукта са без промяна в ценовото предложение, а 146 продукта са с намалени ценови предложения спрямо досега действащия списък. Като конкретни проценти на реимбурсация НЗОК ще заплаща по-малко за 261 позиции, а пациентите ще доплащат по-малко за 526 лекарствени продукта. Най-голямо намаление на цените бе договорено за напълно платените от НЗОК лекарствени продукти, включени в програмите за скъпоструващо лечение на хронична бъбречна недостатъчност ( от 480 лв. за шестмесечен курс на лечение за 2007 г. на 356 лв. за 2008 г.) и Хепатит С (от 3012 лв. за шестмесечен курс на лечение с пигелиран интереферон и Рибавирин за 2007 г. на 2733 лв. за настоящата година). Значимо намаление на цените на производители, и съответно за пациентите и НЗОК, има и при продукти за лечение на хипертония, епилепсия, захарен и безвкусен диабет. Пациентите ще доплащат по-малко за 199 лекарствени продукта за лечение сърдечно-съдови заболявания, за 71 продукта за лечение на болестите на нервната система и за 53 продукта за лечение на заболявания на храносмилателната система.
Всички лекарства, включени в новия лекарствен списък, са разрешени за производство, внос и употреба в страната от Изпълнителната агенция по лекарствата и са включени в позитивния лекарствен списък на България, което е гаранция за доказано качество, безопасност и терапевтичен ефект

Facebook logo
Бъдете с нас и във