Банкеръ Daily

Новини

От днес до 22 октомври общините отново могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони

От днес до 22 октомври общините отново могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. Документи се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и по двете публични мерки на програмата – 321 „Основни услуги за населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
Общините могат да кандидатстват с проекти за изграждане на селски пътища, канализация, водоснабдяване и друга междуселищна инфраструктура. Ще се приемат проекти също и за създаване или модернизиране на съществуващи центрове за социални, културни, спортни и друг тип дейности, както и за реконструкция на църкви – от местните подразделения на вероизповеданията. Общият размер на инвестициите по всички проекти, с които една община има право да кандидатства не може да надхвърля 10 000 000 евро за целия период на действие на ПРСР – до 2013 г.
Новият прием на проекти по ПРСР за общините се отваря само за месец с бюджет за около 100 млн. евро.
В рамките на новия прием общините могат да се възползват от по- облекчени условия при кандидатстването си по ПРСР, след като бяха направени промени в нормативната уредба. Най-важното облекчение е свързано с увеличения размер на авансовите плащания. Освен на авансово плащане от 50%, общините имат право и на 20% междинни плащания. Отделно, по предложение на Държавен фонд “Земеделие” в момента съвместно с Министерство на финансите се подготвя проект на Постановление за отпускане на безлихвени заеми в рамките на оставащите 30% от одобрената субсидия, чрез които да се обезпечи финансирането на крайния етап на общинските проекти.
Към днешна дата по двете публични мерки на ПРСР са изплатени близо 290 млн. лв. авансово, с които стартира изпълнението на вече одобрени 250 общински проекта.
Междувременно от Държавен фонд “Земеделие” в петък бяха одобрени нови 32 проекта по Програмата за развитие на селските райони. Инвестициите включват проекти именно по двете общински мерки, както и по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
По двете публични мерки са одобрени 12 проекта на общините Чирпан, Кайнарджа, Велинград, Стамболово, Етрополе, Батак, Левски, Перущица и Бяла. Общият размер на инвестициите по тези проекти е 32.5 млн. лв., а размерът на одобрената субсидия – 29.9 млн. лв. Проектите предвиждат основно инвестиции в улично осветление, рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежи, ремонт на пътна и тротоарна настилка.
По мярка 312 одобрените проекти са 20 за общо 7.7 млн. лв. инвестиции, за които размерът на одобрената субсидия по ПРСР е 4.9 млн. лв. Одобрените инвестициите предвиждат изграждане на фотоволтаици и туристически обекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във