Банкеръ Daily

Новини

От БСК декларират, че никога не са организирали събиране на средства и не са предоставяли средства за изборни кампании

Българската стопанска камара никога не е организирала събиране на средства и никога не е предоставяла средства за изборни кампании. БСК не е издигала политически кандидатури. Това се казва в становище на Камарата изпратено до медиите. БСК не е финансирала пряко или косвено правителствени и политически делегации, което възприемаме като форма на прикрит лобизъм. Участията на представители на БСК във форуми, организирани от политически формации и управленски структури, са осъществявани в рамките на протоколните правила и етични норми и по никакъв начин не могат да бъдат възприемани като обвързващи за организацията ни с конкретни партийни платформи и/или инициативи, заявяват още от Камарата.
Към момента в БСК членуват юридически лица, обединени в 124 браншови организации, 28 регионални и 109 общински и местни работодателски сдружения, които представляват основната част от предприятията и заетите в реалния сектор. Колективни членове на БСК са, също така, образователни и научни организации, кооперативни и други национални съюзи. БСК представлява основната част от работодателите в България, както по отношение на заетостта, така и спрямо произведената добавена стойност. Членуващите в БСК фирми покриват целия спектър - и по големина (малки, средни, големи), и по икономически сектори, и по териториален обхват.
БСК е инициатор и учредител на основната част от браншовите структури в страната в началото на 90-те години. Част от браншовите организации към момента членуват и в други национални работодателски структури, което е тяхно право, гарантирано от ратифицираната от България Конвенция на МОТ за свободата на сдружаване. Този международно-правен принцип не може да бъде нарушаван.

Facebook logo
Бъдете с нас и във