Банкеръ Daily

Новини

От 5 май започва продажбата на правата за увеличаване капитала на Алфа България

От 5 май започва продажбата на правата от процедурата по увеличаване капитала на Алфа България. Срещу предложените 50 хил. права инвеститорите могат да участват в записването на 15 млн. нови акции. Всяко лице може да запише най-малко една нова ценна книга и най-много такъв брой, който е равен на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 300. Капиталът на фирмата ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 млн. бр. акции с номинална и емисионна стойност от по 1 лев.
Алфа България се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти и строителство. Компанията получи разрешение за търговия на регулиран пазар на емисията акции, в размер на 50 хил. лв. с номинална стойност 1 лв. всяка, представляваща съдебно-регистрирания капитал на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във